การรายงานข้อมูล ITA

ข่าวกิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โปรแกรมสำนักงาน (E-service)

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์