แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ 

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ.pdf
O21_2.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

newo21.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างหรือแผนกา.pdf