1. ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1 : https://pipatsocial.com/cpm1/pr/

2. กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1 : https://pipatsocial.com/cpm1/activity/

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 บน Facebook :https://www.facebook.com/CPM1LIVE/

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 บน YouTube:https://www.youtube.com/c/CPM1LIVE