1. ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1 : https://pr.cpm1.info/

2. กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1 : https://activity.cpm1.info/

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 บน Facebook :https://www.facebook.com/CPM1LIVE/

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 บน YouTube:https://www.youtube.com/c/CPM1LIVE