ชื่อหน่วยงาน : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ที่อยู่หน่วยงาน : ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-811652

ที่อยู่อีเมล์ (e-mail) : cpm1@chaiyaphum1.go.th