การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

7. แผนพัฒนาครู.pdf

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. รายงานแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2565.pdf

รายงานแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2565

2. รายงานผลการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565.pdf

รายงานผลการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2565

3. รายงานผลการดำเนินการย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน ปี พ.ศ. 2565.pdf

รายงานผลการดำเนินการย้ายข้าราชการครู
สายงานการสอน ปี พ.ศ. 2565

4. รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ปี พ.ศ. 2565.pdf

รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ปี พ.ศ. 2565

5. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 1 เม.ย 65.pdf

รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 1 เม.ย 65

6. รายงานผลการพัฒนาครู ปี 65.pdf

รายงานผลการพัฒนาครู ปี 65