รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี.pdf
O24_1.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

newo24.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสด.pdf