สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน.pdf
O23_3.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

Scanข้อO23ปี2564_compressed.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

O23 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf