https://drive.google.com/open?id=1zpYBcMMm1QOcDW8jj5rd_XD6yuPz74D9
https://www.esan68.sillapa.net/sp-cpm1/
http://training.obec.go.th
googleform
http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/web/amssplus

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 424 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 412 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 903 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือบันทึกผลการเรียน(School MIS)
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 35 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • นายปฏิวัติ บะคะ ชื่อ นายปฏิวัติ บะคะตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภ ...
  ส่ง 16 เม.ย. 2562 21:32 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางอารยา วสุธนรัตน์สกุล ชื่อ  นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ...
  ส่ง 9 ม.ค. 2562 01:18 โดย tananun thapchan
 • นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนสุนันท์ ชื่อ  นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนสุนันท์ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านกุดไผ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ...
  ส่ง 13 ธ.ค. 2561 00:10 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางสาววรรณิภา รักษ์มณี ชื่อนางสาววรรณิภา  รักษ์มณีตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่องรายงานผลการจัดกิจกรรมการเร ...
  ส่ง 13 ธ.ค. 2561 00:02 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางนวรัชต์ ทองอ้ม   ชื่อ              นางนวรัชต์  ทองอ้มตำแหน่ง      ครู อันดับ คศ. 2  วิทยฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียน       บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)  อำเภอหนองบัวแดง                   สำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 6 ธ.ค. 2561 22:20 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จารุตา กระพี้แดง   ชื่อ  นางจารุตา  กระพี้แดงตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองอ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2561 21:34 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ธนาวุฒิ ศรีวิเศษ ชื่อ  นายธนาวุฒิ  ศรีวิเศษตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2561 06:56 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สมพิศ ไพศาล ชื่อ นางสาวสมพิศ  ไพศาลตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1ช ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2561 20:24 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 109 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

 • เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  คลิกเพิ่มข่าว>>
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นำโดย ผอ.ปฏิวัติ  บะคะ  ทำพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะ และสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  รวมทั้งจัดพิธีรดน้ำขอพรจากท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผ ...
  ส่ง 12 เม.ย. 2562 19:26 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จัดแสดงนิทรรศการสด เมื่อวันที่  5 เมษายน 2562  ฯพณฯองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ และคณะได้ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   ณ ...
  ส่ง 5 เม.ย. 2562 05:40 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประจำปีการศึกษา 2561 ปีนี้ภูมิใจนักเรียนทำคะแนนo-net สูงทะลุเป้าเป็นลำดับที่ 4 ของเขตพื้นท ...
  ส่ง 3 เม.ย. 2562 03:05 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง นำโดย ผอ.ปฏิวัติ บะคะ จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งจะส่งผลให ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2562 02:15 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการร่วมกับศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้าจัดอบรมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนSTEM  Education เพื่อให้ครูมีความร ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2562 21:33 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • "โรงเรียนบ้านห้วยหัน" จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.              ในวันที่ 12 มีนาคม 2562  นายหารศึก ภารหันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหัน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมจัดกรรม 6 สัปดาห ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2562 08:38 โดย โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาแซงจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดการจัดกิจกรรมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 5 กุมภาพันธ ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2562 19:49 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 644 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage

Facebook สพฐ.