http://esan67.sillapa.net/
http://esan67.sillapa.net/sp-cpm1/
http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/web/amssplus

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้างงบงาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.ชัยภูมิเขต 1   สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างตำแหน่งครูอัตราจ้างงบขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  วันสอบและการแต่งกาย ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2560 20:35 โดย กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 รื่อง  ขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีความประสงค์ จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ รวม 3 กลุ่มรายการ   รายละเอียดตามที่แนบ| ไฟล์แนบ:  ขายทอดตลาดอาคารเร ...
  ส่ง 16 พ.ย. 2560 03:46 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยร่วม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่๔๙ และรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2560 01:59 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเจริญ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศ ณ วันที่  14 ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2560 01:44 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโลงบันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยว ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2560 01:42 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2560 01:40 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 386 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 338 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 579 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • สุนทร สะเริญรัมย์ ชื่อ นายสุนทร  สะเริญรัมย์ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2560 06:36 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ประเสริฐ เชื้อโนนแดง ชื่อ นายประเสริฐ  เชื้อโนนแดงตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จร ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2560 06:35 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • คณิตตา เสนชัย ชื่อ นางคณิตตา  เสนชัยตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเร ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2560 06:33 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วาสนา ศรีวิเศษ ชื่อ นางวาสนา ศรีวิเศษตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกท ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2560 05:57 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กาญจนา ชนะพาล ชื่อ          นางกาญจนา  ชนะพาลตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง        รายงานการพัฒนาแบบฝ ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 05:15 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์ ชื่อ นางพิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองอ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    รายงานการพ ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 07:17 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สายรุ้ง ทวีโชค นางสาวสายรุ้ง  ทวีโชค ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2560 02:01 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • บรรพต นิ่มนวล นายบรรพต นิ่มนวลตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการตีขิมเบื้องต ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2560 20:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 82 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 526 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage