วันนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิเขต 1 ได้ร่วมกัน แสดงออก เชิงสัญลักษณ์ คัดค้าน พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ และ การปรับโครงสร้าง ตามคำสั่ง คสช ที่ 19 / 60 ที่จะส่งผลถึงการยุบเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้เหตุผลว่า เขตพื้นที่ เป็นพี่เลี้ยง อยู่ใกล้ชิดกับโรงเรียน ทราบปัญหา และการพัฒนา แต่การปรับโครงสร้าง เป็นระบบ Single Command รวบอำนาจ มาที่ กระทรวงศึกษาธิการภายใต้ การบังคับ บัญชา ของศึกษาธิการจังหวัด นั้น จะทำให้ การจัดการศึกษา ล้มเหลว

https://esan69.sillapa.net/sp-esan/
https://esan69.sillapa.net/sp-cpm1/

https://drive.google.com/open?id=1zpYBcMMm1QOcDW8jj5rd_XD6yuPz74D9
คู่มือเขียนข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 436 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.: ข่าวจากกลุ่มงาน :.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 422 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่  20  มกราคม 2563  เวลา 8.30 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • งานวันครู ประจำปี 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ “จัดงานวันครู ประจำปี 2563  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อเป็นส ...
  ส่ง 16 ม.ค. 2563 06:00 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2563  (ภาคค่ำ) เพื่อนำรายได้สมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2563 23:19 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • เปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2563 วันอังคารที่ 14 มกราคม  2563  สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2563  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูม ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2563 23:13 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 1129 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือบันทึกผลการเรียน(School MIS)
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • นางบรรเลง ชากรม        ชื่อ  นางบรรเลง ชากรม     ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1          เรื่อง   รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส ...
  ส่ง 10 ธ.ค. 2562 06:21 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เยาวรัตน์ มะลิทอง ชื่อ เยาวรัตน์ มะลิทองตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    1)  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2562 23:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ชื่อ นางธัญยธรณ์   สวโรจน์เตโชกิจตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    การนิเทศครูผู้สอนภาษาอ ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2562 06:06 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางฝนทอง ศรีล้อมชื่อ ชื่อ นางฝนทอง   ศรีล้อมตำแหน่ง ครู  วิทยะฐานชำนาญการโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 23:29 โดย tananun thapchan
 • นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์ ชื่อ นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 23:25 โดย tananun thapchan
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 115 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

จดหมายข่าว

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 35 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 680 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage

Facebook สพฐ.