15 มิ.ย.63 ท่านธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ

บทเรียนออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4cgsIWkFBhlHY-s62_2BRY22ZwPdfw4Z_-wN2CogmHvBmUA/viewform
https://drive.google.com/open?id=1zpYBcMMm1QOcDW8jj5rd_XD6yuPz74D9
คู่มือเขียนข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 452 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.: ข่าวจากกลุ่มงาน :.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 431 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 1209 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือบันทึกผลการเรียน(School MIS)
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

  • นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์ ชื่อ นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษารงเรียนบ้านสะพุงเหนือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เร ...
    ส่ง 23 ก.พ. 2563 18:37 โดย tananun thapchan
  • นางบรรเลง ชากรม        ชื่อ  นางบรรเลง ชากรม     ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1          เรื่อง   รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส ...
    ส่ง 10 ธ.ค. 2562 06:21 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
  • เยาวรัตน์ มะลิทอง ชื่อ เยาวรัตน์ มะลิทองตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    1)  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสร ...
    ส่ง 3 ส.ค. 2562 23:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 116 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

จดหมายข่าว

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 41 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 686 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage

Facebook สพฐ.