https://esan69.sillapa.net/sp-cpm1/
https://drive.google.com/open?id=1zpYBcMMm1QOcDW8jj5rd_XD6yuPz74D9
คู่มือเขียนข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 431 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.: ข่าวจากกลุ่มงาน :.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 420 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 1071 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือบันทึกผลการเรียน(School MIS)
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • เยาวรัตน์ มะลิทอง ชื่อ เยาวรัตน์ มะลิทองตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    1)  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2562 23:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ชื่อ นางธัญยธรณ์   สวโรจน์เตโชกิจตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    การนิเทศครูผู้สอนภาษาอ ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2562 06:06 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางฝนทอง ศรีล้อมชื่อ ชื่อ นางฝนทอง   ศรีล้อมตำแหน่ง ครู  วิทยะฐานชำนาญการโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 23:29 โดย tananun thapchan
 • นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์ ชื่อ นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 23:25 โดย tananun thapchan
 • นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ ชื่อ นางสาวพิมพ์พิศา  ชัชชวพันธ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน  โรงเรียนบ้านวังโพนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2562 01:06 โดย tananun thapchan
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 114 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

จดหมายข่าว

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

 • เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  คลิกเพิ่มข่าว>>
 • กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 22  ตุลาคม  2562  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของเยาวชนหมู่ที่ 4, 5 , 6 และ ...
  ส่ง โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ โรงเรียนบ้านโปร่งโก  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร และโรงเรียนบ้านฝาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3 อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาศ ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2562 20:31 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โรงเรียนต้นแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของผู้บริหารและครูผู้สอนกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย ที่มหาว ...
  ส่ง 18 ก.ย. 2562 20:11 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • วารสารโรงเรียนบ้านวังโพนประจำเดือนสิงหาคม๒๕๖๒
  ส่ง 14 ก.ย. 2562 04:31 โดย โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับการติดตามโครงการสุขาภิบาลโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณปี60-61และติดตามกิจกรรมอาหารกลางวันนักเรียนของกลุ่มส่งเสริมสพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยม ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2562 21:23 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ปีนี้นักเรียนสนุกสนานมากเพราะคุณครูและนักศึกษาช่วยกันทำให้มีกิจกรรมมากมายเป็นการเร ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2562 20:47 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ สถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์  ตามโครงการครูแดร์ D.A.R.E เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม ...
  ส่ง 20 ส.ค. 2562 00:41 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านห้วยหัน จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 และ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านห้วยหัน ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ นำโดยผู้อำนวนการโรงเรียน นายหารศึก ภาระห ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2562 21:06 โดย โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 668 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage

Facebook สพฐ.