ข้อมูลการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

โทร.0-4481-1652, โทรสาร. 0-4481-1658

Call Center  0-4482-1500