วันที่ 25  พฤษภาคม 2563  นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ณ  ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษากำหนดระยะเวลาและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามช่วงการประเมินต่าง ๆ ตามปฏิทินการประเมินฯ

บทเรียนออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
https://drive.google.com/open?id=1zpYBcMMm1QOcDW8jj5rd_XD6yuPz74D9
คู่มือเขียนข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 449 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.: ข่าวจากกลุ่มงาน :.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 431 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 1192 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือบันทึกผลการเรียน(School MIS)
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

  • นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์ ชื่อ นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษารงเรียนบ้านสะพุงเหนือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เร ...
    ส่ง 23 ก.พ. 2563 18:37 โดย tananun thapchan
  • นางบรรเลง ชากรม        ชื่อ  นางบรรเลง ชากรม     ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1          เรื่อง   รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส ...
    ส่ง 10 ธ.ค. 2562 06:21 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
  • เยาวรัตน์ มะลิทอง ชื่อ เยาวรัตน์ มะลิทองตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    1)  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสร ...
    ส่ง 3 ส.ค. 2562 23:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 116 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

จดหมายข่าว

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 686 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage

Facebook สพฐ.