http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/web/amssplus

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 347 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 301 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

 • การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 นายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • พิธีทำบุญและเปิดอาคารเรียนใหม่         ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560  นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2560 00:09 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประชุมคณะกรรมการฯ KRS และประชุมประธานศูนย์เครือข่ายฯ เช้าวันนี้ (25 พฤษภาคม 2560) ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธาน ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 02:01 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ และเจริญพระพุทธมนต์ฯ นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ ...
  ส่ง 23 พ.ค. 2560 21:16 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 457 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • บรรพต นิ่มนวล นายบรรพต นิ่มนวลตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการตีขิมเบื้องต ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2560 20:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เกศกานดา ขำชัยภูมิ นางเกศกานดา ขำชัยภูมิตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสงแคน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:42 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มะลิวัลย์ กองชัย นางสาวมะลิวัลย์  กองชัยตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดการแข่งขันก ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ปภาภัสส์ นันท์นิธิบวรโชค นางปภาภัสส์ นันท์นิธิบวรโชคตำแหน่ง ครูชำนาญการบ้านหนองกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:36 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จุฑาทิพย์ ฐานมั่น นางจุฑาทิพย์ ฐานมั่น ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกท ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:32 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วีระยุทธ สิงหะหล้า นายวีระยุทธ  สิงหะหล้าตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนหัวนาคำ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนร ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:27 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สกุณกานต์ เชื่อจันอัด สกุณกานต์ เชื่อจันอัดตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง การใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนร ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:28 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ชลวิภา พุทธรักษ์ นางชลวิภา พุทธรักษ์ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองหอยเรื่อง รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศ ...
  ส่ง 19 เม.ย. 2560 01:36 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 75 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 465 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage