http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/web/amssplus

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 358 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

 • การแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ               ด้วยโรงเรียนประโดคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32  จะจัดกิจกรรมการแข่งขันสูตรคูณ  คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ระดับภาคตะวันออกเฉ ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2560 00:23 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • สกสค. ให้ทุนอุดหนุนสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล            สกสค. ให้ทุนอุดหนุนสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล  ประจำปี 2560 จำนวน 16 ทุน ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  ส่ง 26 มิ.ย. 2560 00:17 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • รับสมัครบุคคลฯ ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    ด้วย ม.ราชภัฏชัยภูมิ  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2560 21:28 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร(สินเชื่อ ธอส.)   ด้วย ธนาคาร ธอส. ได้เปิดให้บริการสืนเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หลายรายการ /หลายกรณี มาเพื่อประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  ส่ง 25 มิ.ย. 2560 21:21 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร      ด้วยพุทธอุทธยานศรีเจริญธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศ แห่งที่ 8) เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2560 21:14 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 308 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

 • จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ                   ในวันที่ 19  กรกฎาคม  2560  เวลา  ณ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์  หมู่ที่ 2 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล   จ.ชัยภูมิ       นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2560 23:40 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประชุม“จัดทำแผนความต้องการครูในสถานศึกษาราย 10 ปี (2560-2570)” กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมจัดทำแผนความต้องการครูในสถานศึกษาราย 10 ปี (2560-2570)  เพื่อนำแผนอัตรากำลังดังกล่าวไว้เป็นแนวทางในการวางแผนอัตรากำล ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 23:43 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • คัดเลือกรางวัลฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2560 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560,รางวัล “คุร ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 03:06 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • สอบสัมภาษณ์อัตราจ้าง”โครงการคืนครูให้นักเรียน” นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังก ...
  ส่ง 15 ก.ค. 2560 21:13 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 496 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • กาญจนา ชนะพาล ชื่อ          นางกาญจนา  ชนะพาลตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง        รายงานการพัฒนาแบบฝ ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 05:15 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์ ชื่อ นางพิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองอ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    รายงานการพ ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 07:17 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สายรุ้ง ทวีโชค นางสาวสายรุ้ง  ทวีโชค ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2560 02:01 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • บรรพต นิ่มนวล นายบรรพต นิ่มนวลตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการตีขิมเบื้องต ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2560 20:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เกศกานดา ขำชัยภูมิ นางเกศกานดา ขำชัยภูมิตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสงแคน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:42 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มะลิวัลย์ กองชัย นางสาวมะลิวัลย์  กองชัยตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดการแข่งขันก ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ปภาภัสส์ นันท์นิธิบวรโชค นางปภาภัสส์ นันท์นิธิบวรโชคตำแหน่ง ครูชำนาญการบ้านหนองกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:36 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จุฑาทิพย์ ฐานมั่น นางจุฑาทิพย์ ฐานมั่น ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกท ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:32 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 78 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 496 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage