http://esan67.sillapa.net/
http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/web/amssplus

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 397 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 347 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 619 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • จตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ ชื่อ นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รายงานการใช ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2561 18:42 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พิชิต แก้วสุริวงษ์ ชื่อ ว่าที่ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (คศ.๒) โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภ ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2561 18:42 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นงนุช เอี่ยมรัมย์ ชื่อ นางนงนุช เอี่ยมรัมย์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยกนทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑เรื่อง ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 02:12 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อัญชัญ บุราณ ชื่อ นางอัญชัญ  บุราณตำแหน่ง ครุชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานการใช้หน ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 02:08 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทร สะเริญรัมย์ ชื่อ นายสุนทร  สะเริญรัมย์ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2560 06:36 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ประเสริฐ เชื้อโนนแดง ชื่อ นายประเสริฐ  เชื้อโนนแดงตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จร ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2560 06:35 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • คณิตตา เสนชัย ชื่อ นางคณิตตา  เสนชัยตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเร ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2560 06:33 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วาสนา ศรีวิเศษ ชื่อ นางวาสนา ศรีวิเศษตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกท ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2560 05:57 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 86 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

 • เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  คลิกเพิ่มข่าว>>
 • กิจกรรม "วันเด็ก" โรงเรียนบ้านห้วยหัน  วันที่ 13 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านห้วยหัน ร่วมกิจกรรมวันเด็ก โดยนายปรีชา ไชยนอก รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะครู  นักเรียนและผู้ปกครองที่ องค ...
  ส่ง 12 ม.ค. 2561 23:54 โดย โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีะจำปีการศึกษา 2560  โรงเรียนโพนทองพิทยาและโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโพนทองห้วยบง จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายพักแรมสวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 1 ค ...
  ส่ง 1 ม.ค. 2561 05:38 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • ชัยภูมิ ภูมิใจ คนชัยภูมิ โรงเรียนบ้านห้วยหัน เข้าร่วมกิจกรรมศิลปหตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา2560เมื่อวันที่ 20 - 21 โรงเรียนบ้านห้วยหัน นำนักเรียนเร ...
  ส่ง 21 ธ.ค. 2560 20:16 โดย โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1
 • เครือข่ายสถานศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)           วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางเยาวภา กล้าขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา และนางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหประชาสรร อำเภอภักดีชุมพล จ ...
  ส่ง 12 ธ.ค. 2560 23:32 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Comuption Day)         วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ร่วมจัดบูชนิทรรศการ วันต่อต้านคอรผ์รัปชันสากล (International  Anti-Comuption Day) ณ ศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองชัยภ ...
  ส่ง 12 ธ.ค. 2560 22:40 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมรับบริจาคข้าว โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ ได้ดำเนินการกิจกรรมรับบริจาคข้าวสารและข้าวเปลือก ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนรับประทานในตอนเช้าทุกวัน โดยโรงเรียนส่งเสริมให ...
  ส่ง 12 ธ.ค. 2560 19:58 โดย โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายอร่าม  ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2560 23:57 โดย โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 534 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage