http://esan66.sillapa.net/sp-cpm1/
http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 232 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 235 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

 • การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการรวม/เลิก” นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อเตรียมการรวม/การเลิกโรงเรียน ที่มีนักเรียนไม่เกิน ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • สพป.ชย.1 ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิทำพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาลฯ        On 19  th  October 2016 , Mr.Thanachon Muthaporn the director of Chaiyaphum primary educational service area office 1  and the officers  joined  to do merit ceremony  to offer to King ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • อบรมครูการเงินและบัญชีโรงเรียน รุ่น 6 นางสาวณัฐชยา  โชติสวัสดิ์  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1) และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ได้ร ...
  ส่ง 19 ต.ค. 2559 03:09 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2559 นายสมเกียรติ  แถวไธสง   รองศึกษาธิการภาค 14   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กศจ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10 /2559  ในวันที่  18  ตุลาคม  2559 ณ ห้องประชุม 1 สำน ...
  ส่ง 19 ต.ค. 2559 01:36 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 304 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • กนกวรรณ จันทรนิมะ      เรื่อง   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         โดย  กนกวรรณ  จันทรนิมะ         ตำแหน่ง ครู               ว ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:19 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สาริศา บุญแจ่ม      เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  สารรอบตัว                 วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6         โดย  นางสาริศา  บุญแจ ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:16 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มะลิวัลย์ คลังภูเขียว       เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ เรือง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้       โดย  มะลิวัลย ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 04:47 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์ เรื่อง รายงานการวิจัย : การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ                         การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล         โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2559 03:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์       เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ         พอเพียงสู่ผู้เรียนโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี         โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์         ตำแหน ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 04:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 65 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

 • เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  คลิกเพิ่มข่าว>>
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยการร่วมกันประดิษฐ์โบว์ผ้าสำหรับแจกจ่ายประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนและจัดป้ายไว้อาลัยส่งเสด็จส ...
  ส่ง โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559
  ส่ง 6 ต.ค. 2559 00:55 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • งานแสดงมุฑิตาจิต คุณครุศรีพรรณ ดิเรกศรี โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่  23  กันยายน  2559  คณะครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  และศิษย์เก่า  จัดงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอาย ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2559 00:09 โดย โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองขาา(ทองงามวิทยา)พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) โรงเรียนบ้านฝาย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรคอนสรรค์ ได้จัดพิธีมอบพิธีมอบใบประกาศน ...
  ส่ง 2 ต.ค. 2559 18:36 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นายสันติ  สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดงานมุฑิตาจิตให้คุณครูสุทิศา  พึ่งภูมิ คุณครูรัตนา  สงวนรัมย์และต ...
  ส่ง 1 ต.ค. 2559 07:16 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์งานบริการชุมชน วันนี้๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙นายสันติ  สีน้อยขาว ได้มอบหมายให้ครูนำดุริยางค์โรงเรียนช่วยงานฌาปณกิจแม่สุบิน  ชวาฤทธิ์ ซึ่งเสียชีว ...
  ส่ง 27 ก.ย. 2559 05:50 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วันนี้เวลา ๑๑.๓๐ น.แม่ประนอม  มุ่งปั่นกลางพร้อมด้วยน.ส.คัทลิยา  กลั่นชัย ทำงานที่ประเทศนอร์เวย์ และนายดนุพล  พรหมเรืองทำงานที่ประเทศสวีเดน ...
  ส่ง 27 ก.ย. 2559 05:30 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 377 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage