.: นับเวลาถอยหลัง สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 เหลือเวลาอีก :.
 วัน      ชั่วโมง      นาที      วินาที
สอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
http://esan65.sillapa.net/sp-cpm1/
http://www.utqplus.com/tepeonline/
คู่มือเขียนข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 104 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 95 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

 • สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบบ้านหลังที่ 103 "คืนความสุขสู่ลูกสพฐ." นางนภา สกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านนักเรียนตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเก ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 นายสำเภา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2558 20:56 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามการสอบครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุพิเศษ ดร.  อรรถพล  ตรีกตรอง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14 (นครชัยบุรินทร์) พร้อมด้วยนางนงลักษณ์  ชัยชูมินทร์  ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศ ...
  ส่ง 27 พ.ย. 2558 23:49 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • สพป.ชย.1 ประชุมคณะทำงาน " ปั่นเพื่อพ่อ" ในวันที่ 25  พฤศจิกายน  58  นายวิไล  เบิบชัยภูมิ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน การจัดทำหนังสือบันทึกประวัต ...
  ส่ง 25 พ.ย. 2558 19:35 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 116 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • จันทิมา เจริญขามป้อม              เรื่อง การพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3         โดย  นางจันทิมา  เจริญขามป ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2558 05:13 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เนาวรัตน์ กาบขุนทด        เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน               เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       โดย นางเนาวรัตน์  กาบขุนทด ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2558 04:56 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ถนอมจิต อินทอง     เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1        โดย นายถนอมจิต  อินทอง         ตำแหน่ง ผ ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2558 02:31 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ขันทอง เด่นพันธ์       เรื่อง ผลงานเชิงประจักษ์ / น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกิจกรรม              การเรียนการสอน เรื่อง “ปั่นเพื่อแม่” (Bike for mom)        โดย นายขันทอง เด่นพันธ์         ตำแหน ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2558 23:49 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 58 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 192 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage