http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/web/amssplus

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 366 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 320 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

 • ประชุมสัมมนา ผอ./รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 21 กันยายน 2560  ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น นายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผ ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • “ทำบุญทอดผ้าป่า ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย”                วันที่ 20  กันยายน 2560  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้บริหารสถานศึกษา ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2560 02:10 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • “พัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ” วันที่ 19 กันยายน 2560  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1      เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการฝึกอบรมพ ...
  ส่ง 19 ก.ย. 2560 01:09 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณโรงเรียนสุนทรวัฒนา
  ส่ง 18 ก.ย. 2560 00:54 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 539 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

 • โรงเรียนสุนทรวัฒนารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ  ระหว่างวันที่ 11-17 ก.ย. 60รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ>>
  ส่ง 11 ก.ย. 2560 01:20 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ประกาศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน
  ส่ง 28 พ.ย. 2559 20:35 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศ โรงเรียนบ้านนาโจด เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 23:12 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • ประเสริฐ เชื้อโนนแดง ชื่อ นายประเสริฐ  เชื้อโนนแดงตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จร ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2560 06:35 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • คณิตตา เสนชัย ชื่อ นางคณิตตา  เสนชัยตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเร ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2560 06:33 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วาสนา ศรีวิเศษ ชื่อ นางวาสนา ศรีวิเศษตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกท ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2560 05:57 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กาญจนา ชนะพาล ชื่อ          นางกาญจนา  ชนะพาลตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง        รายงานการพัฒนาแบบฝ ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 05:15 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์ ชื่อ นางพิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองอ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    รายงานการพ ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 07:17 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สายรุ้ง ทวีโชค นางสาวสายรุ้ง  ทวีโชค ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2560 02:01 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • บรรพต นิ่มนวล นายบรรพต นิ่มนวลตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการตีขิมเบื้องต ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2560 20:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เกศกานดา ขำชัยภูมิ นางเกศกานดา ขำชัยภูมิตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสงแคน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:42 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 81 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 514 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage