http://esan66.sillapa.net/sp-cpm1/
http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/web/amssplus

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 291 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

 • โรงเรียนสุรวิวัฒน์ รับสมัครและคัดเลือกนักเรียน        โรงเรียนสุรวิวัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโรโลยีสุรนารี รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมฬ 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอ ...
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 23:07 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • เชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดท่องทำนองเสนาะ    ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันปัญญ์สุข และภาคีเครือข่าย  เชิญชวนนัก้รียน นิสิต นักศึกษาร่วมประกวดท ...
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 23:01 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • เชิญร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5     สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย  เชิญชวนสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 22:51 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • เชิญสถานศึกษาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ฯ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ฯ  ครั้งที่ 10  รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 22:46 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการวัดผล ประเมินผลฯ ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 "การวัดและประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 ...
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 20:19 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 253 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

 • เตรียมความพร้อม “พหุพาคีเกมส์” นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งข ...
  ส่ง 9 ธ.ค. 2559 02:22 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประชุม กศจ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 13/2559 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ   จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดชัยภูม ( กศจ.ชัยภูมิ)  ครั้งที่ 13 /2559  ในวันที่  9  ธันวาคม  2559 ...
  ส่ง 9 ธ.ค. 2559 02:19 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ร่วมพิธีปิดและมอบธงสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 วันที่  8 ธันวาคม 2559  เวลา 18.00 .  นายบัญญัติ   เพ็ญจันทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมพิธีปิดและมอบธงสัญล ...
  ส่ง 9 ธ.ค. 2559 02:17 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • เยี่ยมและให้กำลังใจ วันนี้ (8 ธันวาคม 2559)นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะศึกษานิเทศก ...
  ส่ง 7 ธ.ค. 2559 23:31 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 343 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

 • ประกาศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน
  ส่ง 28 พ.ย. 2559 20:35 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศ โรงเรียนบ้านนาโจด เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 23:12 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศ โรงเรียนบ้านซับชมภู เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 20:10 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศ โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 20:01 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศโรงเรียนบ้านซับสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน(พื้นยกสูง)
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 19:57 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • อาภรณ์ บุญภูมิ  นางอาภรณ์  บุญภูมิ   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลเด็กน่ารัก)  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ   ผลงานทางวิชาการ ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2559 03:25 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กนกวรรณ จันทรนิมะ      เรื่อง   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         โดย  กนกวรรณ  จันทรนิมะ         ตำแหน่ง ครู               ว ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:19 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สาริศา บุญแจ่ม      เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  สารรอบตัว                 วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6         โดย  นางสาริศา  บุญแจ ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:16 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มะลิวัลย์ คลังภูเขียว       เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ เรือง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้       โดย  มะลิวัลย ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 04:47 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์ เรื่อง รายงานการวิจัย : การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ                         การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล         โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2559 03:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 66 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 403 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage