https://drive.google.com/open?id=1zpYBcMMm1QOcDW8jj5rd_XD6yuPz74D9
คู่มือเขียนข่าว

ผอ.เขตพบเพื่อนครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 428 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.: ข่าวจากกลุ่มงาน :.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 417 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 991 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือบันทึกผลการเรียน(School MIS)
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 35 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ชื่อ นางธัญยธรณ์   สวโรจน์เตโชกิจตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    การนิเทศครูผู้สอนภาษาอ ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2562 06:06 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางฝนทอง ศรีล้อมชื่อ ชื่อ นางฝนทอง   ศรีล้อมตำแหน่ง ครู  วิทยะฐานชำนาญการโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 23:29 โดย tananun thapchan
 • นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์ ชื่อ นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 23:25 โดย tananun thapchan
 • นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ ชื่อ นางสาวพิมพ์พิศา  ชัชชวพันธ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน  โรงเรียนบ้านวังโพนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2562 01:06 โดย tananun thapchan
 • นายปฏิวัติ บะคะ ชื่อ นายปฏิวัติ บะคะตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภ ...
  ส่ง 16 เม.ย. 2562 21:32 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 113 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

จดหมายข่าว

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 658 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage

Facebook สพฐ.