วันนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิเขต 1 ได้ร่วมกัน แสดงออก เชิงสัญลักษณ์ คัดค้าน พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ และ การปรับโครงสร้าง ตามคำสั่ง คสช ที่ 19 / 60 ที่จะส่งผลถึงการยุบเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้เหตุผลว่า เขตพื้นที่ เป็นพี่เลี้ยง อยู่ใกล้ชิดกับโรงเรียน ทราบปัญหา และการพัฒนา แต่การปรับโครงสร้าง เป็นระบบ Single Command รวบอำนาจ มาที่ กระทรวงศึกษาธิการภายใต้ การบังคับ บัญชา ของศึกษาธิการจังหวัด นั้น จะทำให้ การจัดการศึกษา ล้มเหลว


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_8k3ZDF0Gxjsbsv4xE9TjkX82snYHyB8fr-C1FnU--4ky0A/viewform
https://drive.google.com/open?id=1zpYBcMMm1QOcDW8jj5rd_XD6yuPz74D9
คู่มือเขียนข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 442 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.: ข่าวจากกลุ่มงาน :.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 426 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

 • ร่วม พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นางวนิดา สุนคร  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ   ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จนั่งเกล ...
  ส่ง 30 มี.ค. 2563 20:22 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ฉีดพ่นยาต้าน “COVID – 19” เมื่อวันที่ 27  มีนาคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต โดยกลุ่มอำนวยการ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค  ณ ...
  ส่ง 29 มี.ค. 2563 20:08 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • มอบความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิตด้วยเหตุจมน้ำ วันที่  27 มีนาคม 2563  เวลา 10.00 น. นายสมัต อาบสุวรรณ์. รอง ผอ.สพป.ชย.1 พร้อมคณะ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ลงพื้นท ...
  ส่ง 27 มี.ค. 2563 01:20 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • Video Conference ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. .นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มทุกกล ...
  ส่ง 24 มี.ค. 2563 01:20 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 1169 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือบันทึกผลการเรียน(School MIS)
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์ ชื่อ นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษารงเรียนบ้านสะพุงเหนือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เร ...
  ส่ง 23 ก.พ. 2563 18:37 โดย tananun thapchan
 • นางบรรเลง ชากรม        ชื่อ  นางบรรเลง ชากรม     ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1          เรื่อง   รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส ...
  ส่ง 10 ธ.ค. 2562 06:21 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เยาวรัตน์ มะลิทอง ชื่อ เยาวรัตน์ มะลิทองตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    1)  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2562 23:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 116 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

จดหมายข่าว

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 37 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 685 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage

Facebook สพฐ.