http://esan66.sillapa.net/sp-cpm1/
http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/web/amssplus

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 314 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 285 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

 • สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมเตรียมการต้อนรับผ้าป่าการศึกษา                     ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 60 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต1 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบร ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • เปิดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา 3 โรงเรียน 2 ตำบล           ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 60 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา/กรีฑานักเรียน 3โรงเรียน 2 ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 22:40 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ศธจ.ชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย                 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1สพป.ชัยภูมิ เขต1 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 00:40 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน                   ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 60 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน (Zoo Outreach Program) ซึ่งสวนสัตว ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2560 21:56 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 399 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

 • ประกาศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน
  ส่ง 28 พ.ย. 2559 20:35 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศ โรงเรียนบ้านนาโจด เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 23:12 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศ โรงเรียนบ้านซับชมภู เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 20:10 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศ โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 20:01 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศโรงเรียนบ้านซับสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน(พื้นยกสูง)
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 19:57 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • นภสร เกษมธรรมแสวง นางนภสร เกษมธรรมแสวงตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร)เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถ ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับน ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2560 02:24 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อาภรณ์ บุญภูมิ  นางอาภรณ์  บุญภูมิ   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลเด็กน่ารัก)  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ   ผลงานทางวิชาการ ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2559 03:25 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กนกวรรณ จันทรนิมะ      เรื่อง   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         โดย  กนกวรรณ  จันทรนิมะ         ตำแหน่ง ครู               ว ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:19 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สาริศา บุญแจ่ม      เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  สารรอบตัว                 วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6         โดย  นางสาริศา  บุญแจ ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:16 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มะลิวัลย์ คลังภูเขียว       เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ เรือง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้       โดย  มะลิวัลย ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 04:47 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 67 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

 • เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  คลิกเพิ่มข่าว>>
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษตามโครงการ"พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป ...
  ส่ง โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ"การอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ในช ...
  ส่ง โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โีรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง (ผจญภัยในโลกกว้าง) เมื่อวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้นำลูกเสือสำรองจำนวน 37 นาย เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง (ผจญภ ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 06:03 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมนันทนาการความรู้สู่ชุมชน สวนสัตว์นครราชสีมา ของโรงเรียนโพนทองพิทยา โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการความรู้สู่ชุมชน จากสวนสัตว์นครราชสีมา ณ โรงเรียนบ ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2560 01:21 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือประจำปี 2559  โรงเรียนบ้านห้วยหันได้จัดกิจกรรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 16 - 17 ก.พ.2560 โดยมีท่านรองสุริโย ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2560 07:26 โดย โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมมหกรรมวิ่ชาการนักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการนักเรียน อำเภอคอนสวรรค์ ประจำปี 2559  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2560 20:20 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • ร่วมเปิดบ้านวิชาการ สืบสานงานพ่อ สานต่อความพอเพียง นักเรียนโพนทองพิทยา ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมแข่งทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร  สะเพียรชัย  อุทิศ) ได้รับรางวัลหลายรายการด้วยกัน                
  ส่ง 10 ก.พ. 2560 01:22 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 440 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage