http://www.utqplus.com/tepeonline/

คู่มือเขียนข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 73 รายการ ดูเพิ่มเติม »

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 64 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 52 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ดูกิจกรรมทั้งหมด>>

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • ทิพย์วรรณ สุนนท์       เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เพื่อนบ้าน (Neighbors) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีท ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2558 19:03 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วิทยา เดชเจริญ       เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาประกอบภาพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         โดย นายว ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2558 04:07 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วราพร ชนะศักดิ์             เรื่อง รายงานการพัฒนาการแต่งบทร้อยกรองโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกลอนสี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4         โดย นางวราพร  ชนะศักดิ์         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ         โรงเร ...
  ส่ง 5 พ.ค. 2558 23:40 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เพชรอารี ศรีมันตะ      เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ         โดย นางสาวเพชรอารี   ศรีมันตะ         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ         โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ         สำนักงานเขตพื้นท ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:13 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อัญชลี ชำนาญศก    เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตพืชและสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2         โดย นางอัญชลี  ชำนาญศก         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:15 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ลำพูล ขวัญยืน                   เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100               รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       โดย ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:19 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ผลงานวิชาการทั้งหมด>>

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

 • เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  คลิกเพิ่มข่าว>>
 • "ร่วมกันปลูกกล้วยตามคันนา" เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหว้า(เมือง) ร่วมใจกันปลูกกล้วย ตามคันนาในแปลงนาสาธิตของโรงเรียน เพื่อที่น ...
  ส่ง โดย โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1
 • ศูนย์นางแดดวังชมภู ประชุมเรื่องการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ศูนย์นางแดดวังชมภู เปิดประชุมเรื่องการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 น. - 12.00 ...
  ส่ง โดย โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ขอขอบคุณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ    โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่  ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1  โดยการนำของ นายปรัชญานนท์  คำนนท์ ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง โดย โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ      โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่  ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1   โดยการนำของ นายปรัชญานนท์  คำนนท์ ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง โดย โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ขับเคลื่อนพลัง บวร ศีล 5           โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่  ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1   โดยการนำของ นายปรัชญานนท์  คำนนท์ ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง โดย โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษาร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 04-07-2558  โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษาร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนของศูนย์บ้านเขว้า 1  ระหว่างวันที่  4 - 5  สิงหาคม  2558  สถานที่โรงเร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2558 22:15 โดย โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ถวายเทียนพรรษาปี2558 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ โดยนายประทีป เอี่ยมสำอางค์ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ วัดเกาะแก้ว ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2558 08:42 โดย โรงเรียนสหราษฏร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา      โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานและแห่เท ...
  ส่ง 30 ก.ค. 2558 11:12 โดย โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 114 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ดูกิจกรรมทั้งหมด>>