วันนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิเขต 1 ได้ร่วมกัน แสดงออก เชิงสัญลักษณ์ คัดค้าน พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ และ การปรับโครงสร้าง ตามคำสั่ง คสช ที่ 19 / 60 ที่จะส่งผลถึงการยุบเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้เหตุผลว่า เขตพื้นที่ เป็นพี่เลี้ยง อยู่ใกล้ชิดกับโรงเรียน ทราบปัญหา และการพัฒนา แต่การปรับโครงสร้าง เป็นระบบ Single Command รวบอำนาจ มาที่ กระทรวงศึกษาธิการภายใต้ การบังคับ บัญชา ของศึกษาธิการจังหวัด นั้น จะทำให้ การจัดการศึกษา ล้มเหลว

https://esan69.sillapa.net/sp-esan/
https://esan69.sillapa.net/sp-cpm1/

https://drive.google.com/open?id=1zpYBcMMm1QOcDW8jj5rd_XD6yuPz74D9
คู่มือเขียนข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 433 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.: ข่าวจากกลุ่มงาน :.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 422 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่  9  ธันวาคม  2562  เวลา 8.30 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภ ...
  ส่ง 8 ธ.ค. 2562 20:27 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • เปิดการแข่งขันกีฬา “ลำน้ำเจียงเกมส์”  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา”ลำน้ำเจียงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562   ในวันที่ 6 ธันวาคม ...
  ส่ง 8 ธ.ค. 2562 20:24 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ร่วมมอบเงินในงานวันกาชาดรวมใจให้กาชาด สำหรับงานเจ้าพ่อพญาแล ปี 63 วันที่ 6  ธันวาคม  2562   นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต มอบเง ...
  ส่ง 8 ธ.ค. 2562 20:22 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565  ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูม ...
  ส่ง 8 ธ.ค. 2562 20:19 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 1111 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือบันทึกผลการเรียน(School MIS)
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • นางบรรเลง ชากรม        ชื่อ  นางบรรเลง ชากรม     ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1          เรื่อง   รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส ...
  ส่ง โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เยาวรัตน์ มะลิทอง ชื่อ เยาวรัตน์ มะลิทองตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    1)  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2562 23:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ชื่อ นางธัญยธรณ์   สวโรจน์เตโชกิจตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    การนิเทศครูผู้สอนภาษาอ ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2562 06:06 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางฝนทอง ศรีล้อมชื่อ ชื่อ นางฝนทอง   ศรีล้อมตำแหน่ง ครู  วิทยะฐานชำนาญการโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 23:29 โดย tananun thapchan
 • นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์ ชื่อ นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 23:25 โดย tananun thapchan
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 115 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

จดหมายข่าว

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

 • เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  คลิกเพิ่มข่าว>>
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กิจกรรมในรอบสัปดาห์ สยามสไมล์ จัดโครงการ โรงเรียนปลอดภัย สาขาชัยภูมิ เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562ท่านธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศ ...
  ส่ง 6 ธ.ค. 2562 06:02 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยหัน ภาคเรียนที่ 2 ฉบับที่ 2/2562
  ส่ง 14 พ.ย. 2562 20:50 โดย โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ ศูนย์พัฒนาฯนครกาหลง 3 นำโดย ผอ.ปฏิวัติ  บะคะ  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่     ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  ณ พิพิธภ ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2562 11:35 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 22  ตุลาคม  2562  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของเยาวชนหมู่ที่ 4, 5 , 6 และ ...
  ส่ง 22 ต.ค. 2562 18:14 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ โรงเรียนบ้านโปร่งโก  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร และโรงเรียนบ้านฝาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3 อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาศ ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2562 20:31 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โรงเรียนต้นแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของผู้บริหารและครูผู้สอนกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย ที่มหาว ...
  ส่ง 18 ก.ย. 2562 20:11 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • วารสารโรงเรียนบ้านวังโพนประจำเดือนสิงหาคม๒๕๖๒
  ส่ง 14 ก.ย. 2562 04:31 โดย โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับการติดตามโครงการสุขาภิบาลโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณปี60-61และติดตามกิจกรรมอาหารกลางวันนักเรียนของกลุ่มส่งเสริมสพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยม ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2562 21:23 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 671 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage

Facebook สพฐ.