http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 188 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

 • ประกาศผลสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ
  ส่ง 20 ส.ค. 2559 20:06 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎชิงถ้วยพระราชทานฯ    ด้วย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และ มูลนิธิร่มฉัตร จะจัดการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2559 20:48 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • รับสมัครนักเรียนทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ฯ     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ - คณิคศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2559 ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2559 20:32 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • คัดเลือกพ่อตัวอย่างจังหวัดชัยภูมิ ปี 2559      ด้วยสำนักงานจังหวัดชัยภูมิเชิญชวนผู้สนใจและมีคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2559  ยื่นแบบประวัติพ่อต ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2559 21:44 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • การลงทะเบียน " พร้อมเพย์( Prompt Pay)"    ด้วยกรมบัญชีกลาง เชิญชวนผู้มีสิทธิ์รับเงินจากภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนพร้อมเพย์ (Prompt  Pay) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม     เป็นต้นไป  รายละเอ ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2559 21:32 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 208 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 269 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • กนกวรรณ จันทรนิมะ      เรื่อง   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         โดย  กนกวรรณ  จันทรนิมะ         ตำแหน่ง ครู               ว ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:19 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สาริศา บุญแจ่ม      เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  สารรอบตัว                 วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6         โดย  นางสาริศา  บุญแจ ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:16 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มะลิวัลย์ คลังภูเขียว       เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ เรือง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้       โดย  มะลิวัลย ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 04:47 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์ เรื่อง รายงานการวิจัย : การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ                         การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล         โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2559 03:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์       เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ         พอเพียงสู่ผู้เรียนโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี         โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์         ตำแหน ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 04:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 65 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 353 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage