http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/web/amssplus

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 353 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

 • การแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ               ด้วยโรงเรียนประโดคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32  จะจัดกิจกรรมการแข่งขันสูตรคูณ  คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ระดับภาคตะวันออกเฉ ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • สกสค. ให้ทุนอุดหนุนสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล            สกสค. ให้ทุนอุดหนุนสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล  ประจำปี 2560 จำนวน 16 ทุน ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • รับสมัครบุคคลฯ ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    ด้วย ม.ราชภัฏชัยภูมิ  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร(สินเชื่อ ธอส.)   ด้วย ธนาคาร ธอส. ได้เปิดให้บริการสืนเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หลายรายการ /หลายกรณี มาเพื่อประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร      ด้วยพุทธอุทธยานศรีเจริญธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศ แห่งที่ 8) เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 308 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

 • ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • มอบบ้านนักเรียน (หลังที่ 4) โครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีมอบบ้านนักเรียน (หลังที่ 4)  ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2560 08:47 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • มอบบ้านน้ำใจ"คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."                ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะเป็นประธาน ในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ล ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2560 20:19 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประชุมฯคณะกรรมการสถานศึกษา           ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศ ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2560 20:06 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 475 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • สายรุ้ง ทวีโชค นางสาวสายรุ้ง  ทวีโชค ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2560 02:01 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • บรรพต นิ่มนวล นายบรรพต นิ่มนวลตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการตีขิมเบื้องต ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2560 20:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เกศกานดา ขำชัยภูมิ นางเกศกานดา ขำชัยภูมิตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสงแคน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:42 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มะลิวัลย์ กองชัย นางสาวมะลิวัลย์  กองชัยตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดการแข่งขันก ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ปภาภัสส์ นันท์นิธิบวรโชค นางปภาภัสส์ นันท์นิธิบวรโชคตำแหน่ง ครูชำนาญการบ้านหนองกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:36 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จุฑาทิพย์ ฐานมั่น นางจุฑาทิพย์ ฐานมั่น ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกท ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:32 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วีระยุทธ สิงหะหล้า นายวีระยุทธ  สิงหะหล้าตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนหัวนาคำ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนร ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:27 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สกุณกานต์ เชื่อจันอัด สกุณกานต์ เชื่อจันอัดตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง การใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนร ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:28 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 76 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

 • เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  คลิกเพิ่มข่าว>>
 • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ เนื่องในนวันที่ 26  มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและรำลึกถึงกวีศิลป์ของชาวไทย ในวันนี้จึงเป็นสำคัญอย่ายิ่งในแวดวงการศึกษา ทางโรงเร ...
  ส่ง โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามผลการปฏบัติงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามผลการปฏบัติงานโรงเรียนคุณธรรม โดยคณะกรรมการฯได้เยี่ยมชมผลการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แนวทางต่างๆในการปฏิบัติงานตามนโยบายโรงเรียนค ...
  ส่ง โดย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี เข้ารับรางวัล MOE สาขาคุณธรรมจริยธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี เข้าได้รับรางวัล MOE สาขาคุณธรรมจริยธรรม  ในวันที่ 26  มิถุนายน 2560นำภาพมาฝากทุกท่านค่ะ
  ส่ง โดย โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1
 • ทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยหัน ปี2560 กิจกรรม ทัศนศึกษาระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนบ้านห้วยหัน ประจำปีการศึกษา 2560วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2560 03:59 โดย โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า 21 มิถุนายน พ.ศ.2560  ตัวแทนผู้บริหารครูในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้าเข้าร่วมรับฟังนโยบายจากพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2560 23:42 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้จัดวิทยากรภายนอกด้านดนตรีครูเกษม คุ้มคง มาเป็นครูผู้สอนความรู้และทักษะด้านดนตรีให้กับผู้เรียนในปีการศึกษา 2560 เพื่อให ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 19:46 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์  เป็นประธานในพิธีแอดมินก็เลยขอเก็บภาพบรรยายกาศมาฝากค่ะ
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 20:24 โดย โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 485 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage