https://drive.google.com/open?id=1zpYBcMMm1QOcDW8jj5rd_XD6yuPz74D9
คู่มือเขียนข่าว
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/web/amssplus
https://www.youtube.com/cpm1live
https://www.facebook.com/CPM1LIVE/

ผอ.เขตพบเพื่อนครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 428 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 417 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 973 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือบันทึกผลการเรียน(School MIS)
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 35 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ชื่อ นางธัญยธรณ์   สวโรจน์เตโชกิจตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    การนิเทศครูผู้สอนภาษาอ ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2562 06:06 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางฝนทอง ศรีล้อมชื่อ ชื่อ นางฝนทอง   ศรีล้อมตำแหน่ง ครู  วิทยะฐานชำนาญการโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 23:29 โดย tananun thapchan
 • นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์ ชื่อ นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 23:25 โดย tananun thapchan
 • นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ ชื่อ นางสาวพิมพ์พิศา  ชัชชวพันธ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน  โรงเรียนบ้านวังโพนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2562 01:06 โดย tananun thapchan
 • นายปฏิวัติ บะคะ ชื่อ นายปฏิวัติ บะคะตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภ ...
  ส่ง 16 เม.ย. 2562 21:32 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 113 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

จดหมายข่าว

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

 • เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  คลิกเพิ่มข่าว>>
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นำนักเรียนชั้น ป. 4- 6  จำนวน 29 คน ไปเข้ารับการอบรมหลักสูตร   “การป้องกันการจมน้ำในเด็กโต”       เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2562 21:13 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วันที่พฤหัสบดีที่  20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 และมอบเกียรติบัตรให้กับครูผ ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2562 00:17 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมบูรณาการ ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 13  มิถุนายน พ.ศ. 2562  มีกิจกรรมสำค ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 21:19 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ผลงานแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จจากความมุ่งมั่นของครู-ผู้บริหาร นักเรียนและผู้ปกครองที่มีส่วนช่วยเหลือจนมีวันนี้ที่ก้าวสู่คุณภาพในการเรียนของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2562 19:33 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังโพน วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังโพน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
  ส่ง 6 มิ.ย. 2562 00:21 โดย โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ 1
 • วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2562 โรงเรียนบ้านห้วยหัน อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
  ส่ง 26 พ.ค. 2562 02:39 โดย โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1
 • วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยหัน อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ        นายหารศึก ภาระหันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหัน จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตุประสงค์เพ ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2562 03:38 โดย โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นำโดย ผอ.ปฏิวัติ  บะคะ  ทำพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะ และสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  รวมทั้งจัดพิธีรดน้ำขอพรจากท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผ ...
  ส่ง 24 เม.ย. 2562 04:54 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 651 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage

Facebook สพฐ.