http://esan67.sillapa.net/sp-cpm1/
http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/web/amssplus

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 371 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 328 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 565 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • สุนทร สะเริญรัมย์ ชื่อ นายสุนทร  สะเริญรัมย์ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2560 06:36 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ประเสริฐ เชื้อโนนแดง ชื่อ นายประเสริฐ  เชื้อโนนแดงตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จร ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2560 06:35 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • คณิตตา เสนชัย ชื่อ นางคณิตตา  เสนชัยตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเร ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2560 06:33 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วาสนา ศรีวิเศษ ชื่อ นางวาสนา ศรีวิเศษตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกท ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2560 05:57 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กาญจนา ชนะพาล ชื่อ          นางกาญจนา  ชนะพาลตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง        รายงานการพัฒนาแบบฝ ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 05:15 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์ ชื่อ นางพิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองอ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    รายงานการพ ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 07:17 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สายรุ้ง ทวีโชค นางสาวสายรุ้ง  ทวีโชค ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2560 02:01 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • บรรพต นิ่มนวล นายบรรพต นิ่มนวลตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการตีขิมเบื้องต ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2560 20:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 82 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

 • เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  คลิกเพิ่มข่าว>>
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โดยผอ.สันติ สีน้อยขาวนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6เข้าร่วมค่ายนักเรียน"คณิตพิชิตO-NET"ระหว่างวันที่ 10 ...
  ส่ง 11 ต.ค. 2560 07:44 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป.ชย 2           วันที่ 10  ต.ค. 2560 ผู้บริหารคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป.ชย. 2 ได้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบร ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2560 17:20 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรม"ปันน้ำใจในสายฝน"     วันที่ 25 กันยายน 2560 สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยพลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผุู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เด ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2560 21:48 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • ดาวเรืองเพื่อพ่อ ชูช่อสง่างาม ที่หนองขาม    ขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุุณาธิคุณ     ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ได้ร่วมกันปลูกดาวเรืองถวายพ่อ เพื่อน้อมส ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2560 20:59 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเยี่ยม ชุมชนบวรหนองขาม ตามโครงการ 9101 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  พ.ศ.2560 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เดินทางมาเยี่ยมชุมชนบวรหนองขาม ตามโครงการ 9101โดยมีนายยุทธชัย สายคำม ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2560 19:55 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการคูณครูประคอง สิทธิวงศ์ ทางโรงเรียนโพนทองพิทยาได้จัดงานมุฑิตาจิต เพื่อเป็นกำลังใจและความรักแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่คุณครูประคอง   สิทธิวงศ์ ที่ได้มอบความรักและอบอุ่นแก ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2560 23:04 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 2 หลัง      ่ โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณก ...
  ส่ง 22 ก.ย. 2560 12:17 โดย โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 521 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage