http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 167 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

 • สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ย้ายที่ทำการใหม่     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ย้ายที่ทำการใหม่มาที่บริเวณโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ถนนชัยภูมิ - สีคิ้ว  ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 00:30 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • เชิญผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบเสียภาษี ปีภาษี 2558เร่งดำเนินการ       ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ แจ้งว่ามีบุคลากรที่ยังไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ปีภาษี 2558 จึงขอเร่งดำเน ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 00:25 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • เชิญร่วมประกวดคำขวัญ หัวข้อ " คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย"    กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเชิญนักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดคำขวัญ ในหัวข้อ " คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย"  รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 00:18 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • เชิญร่วมแข่งขัน " วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานฯ"   บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เชิญชวนนักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี ร่วมการแข่งขัน             " วิทยุการบินฯ ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 00:13 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • เชิญร่วมตอบปัญหาทางวิชาการทิชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2    บริษัททีชชิ่งทอยส์จำกัด เชิญชวนครูนักเรียนร่วมโครงการตอบปัญหาทางวิชาการทิชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 (วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย) ชิงทุนการศึกษา มูลค ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 00:07 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 191 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 238 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • กนกวรรณ จันทรนิมะ      เรื่อง   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         โดย  กนกวรรณ  จันทรนิมะ         ตำแหน่ง ครู               ว ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:19 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สาริศา บุญแจ่ม      เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  สารรอบตัว                 วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6         โดย  นางสาริศา  บุญแจ ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:16 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มะลิวัลย์ คลังภูเขียว       เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ เรือง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้       โดย  มะลิวัลย ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 04:47 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์ เรื่อง รายงานการวิจัย : การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ                         การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล         โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2559 03:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์       เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ         พอเพียงสู่ผู้เรียนโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี         โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์         ตำแหน ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 04:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 65 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 285 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage