http://esan66.sillapa.net/sp-cpm1/
http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/web/amssplus

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 304 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 273 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

 • ประชุมจัดกทำแผนผฏิบัติการ 60     ในวันที่ 17 มกราคม 2560 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี      งบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • “ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ” นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2560 20:45 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • “สอบพนักงานราชการ สังกัด สพป.ชัียภูมิ เขต 1 โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ” วันที่ 14 มกราคม  2559  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ตรวจเยี่ยมและให้กำล ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2560 22:53 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • จับฉลากหาตัวบุคคลออกข้อสอบฯ พนักงานราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมดำเนินการจับฉลากหาตัวบุคคลเพื่อออกข้อสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ชัยภูมิ  เขต ...
  ส่ง 12 ม.ค. 2560 22:07 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 376 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

 • ประกาศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน
  ส่ง 28 พ.ย. 2559 20:35 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศ โรงเรียนบ้านนาโจด เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 23:12 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศ โรงเรียนบ้านซับชมภู เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 20:10 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศ โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 20:01 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศโรงเรียนบ้านซับสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน(พื้นยกสูง)
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 19:57 โดย กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • อาภรณ์ บุญภูมิ  นางอาภรณ์  บุญภูมิ   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลเด็กน่ารัก)  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ   ผลงานทางวิชาการ ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2559 03:25 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กนกวรรณ จันทรนิมะ      เรื่อง   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         โดย  กนกวรรณ  จันทรนิมะ         ตำแหน่ง ครู               ว ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:19 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สาริศา บุญแจ่ม      เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  สารรอบตัว                 วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6         โดย  นางสาริศา  บุญแจ ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:16 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มะลิวัลย์ คลังภูเขียว       เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ เรือง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้       โดย  มะลิวัลย ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 04:47 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์ เรื่อง รายงานการวิจัย : การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ                         การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล         โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2559 03:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 66 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

 • เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  คลิกเพิ่มข่าว>>
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ...
  ส่ง 15 ม.ค. 2560 05:30 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ จัดกิจกรรม " วันเด็กเเห่งชาติ " ประจำปี ๒๕๖๐        โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรม " วันเด็กเเห่งชาติ " ประจำปี ๒๕๖๐  ดำเนินก ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2560 23:41 โดย โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับโรงเรียนในตำบลหนองนาแซงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560 โดยมีศูนย์เด็กเล็กในตำบลหนองนาแซงโดยได้รับการร่วมมือและสน ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2560 19:09 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนโพนทองพิทยา เนื่องในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี นับเป็นวันเด็กแห่งชาติ ผู้ใหญ่ใจดีได้มามอบขนมแก่เด็กๆ และเพื่อให้ความสำคัญแก่เด็กๆ จึงมีการจ ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2560 07:07 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานางแดดวังชมภู เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานางแดดวังชมภู ได้จัด "อบรมพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET ...
  ส่ง 11 ม.ค. 2560 22:22 โดย โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานางแดดวังชมภู ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานางแดดวังชมภู ได้จัด "อบรมพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์" ณ ห้องประช ...
  ส่ง 10 ม.ค. 2560 17:02 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ศุนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า ศุนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้าประชุมครูวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-net ชั้นป.6และ ม.3 ประจำการศึกษา 2559 ที่โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
  ส่ง 9 ม.ค. 2560 05:54 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 426 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage