http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

 • เชิญชวนประกวดภาพวาด ในหัวข้อ " ประเทศไทยในฝัน "      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( สศช.) เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น และตอนปลายทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดภาพวาพในหัวข้อ " ประเทศไทยในฝัน " เพื่อชิงเงินรางวัล ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ไม่มีชื่อ    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น และตอนปลายทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดภาพวาดในหัวข้อ " ประเทศไทยในฝัน" เพื่อชิงเงินรางวัล ท ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ด่วนที่สุด การจัดทำข้อมูลครู/แบบกรอกข้อมูลการจัดทำอัตรากำลังครู ปี 2559      ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต จะจัดทำข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วน    รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  ส่ง 26 พ.ค. 2559 21:27 โดย กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
 • สรุป การยื่นขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว17) และชำนาญการ ของข้าราชการครู สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1      กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอแจ้งข่าวความคืบหน้าในการยื่นขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 17)และยื่นขอชำนาญการ ของข้าราชการครูในสังกัด  เพื่อให้ทราบข ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2559 20:02 โดย กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
 • เร่งรัดการรายงานการรับหนังสือเรียน ทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-MES)           แจ้งโรงเรียนในสังกัด ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้  (ประมวลผล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559  เวลา 09.20)  ให้รายงานการรับหนังสือเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2559 00:29 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมทางไกล "conference" นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู 2559 ส่งกำหนดการรับฟังการประชุมทางไกลฯ  และขอให้โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ , โรงเรียนสุนทรวัฒนา เชิญครูทุกคนเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ครั้งนี้ รายละเอียดตามแนบ
  ส่ง 10 พ.ค. 2559 16:22 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 154 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 169 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกผลการเรียนผ่านโปรแกรม School mis ปีการศึกษา 2558 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกผลการเรียนผ่านโปรแกรม School mis  ปีการศึกษา 2558 ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ"กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง" นายธนชน   มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนากรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลง  ในวันที่  28   พฤษภาคม  2559   ณ โรงเรียนเทศบาล  4 (อมร ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประเมินผลงานเชิงประจักษ์&วันรวมพลคนรักษ์ภาษาไทย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางสาววีณา  อัครธรรม  ข้าราชการบำนาญ อดีตที่ปรึกษา สพฐ. พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลงานเชิงประจักษ์  ในการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาค ...
  ส่ง 30 พ.ค. 2559 08:21 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่    ในวันที่ 27  พฤษภาคม  2559  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ออกตรวจความพร้อมและเยี่ยมให้กำลังใจ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ในช ...
  ส่ง 27 พ.ค. 2559 02:24 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 212 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • มะลิวัลย์ คลังภูเขียว       เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ เรือง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้       โดย  มะลิวัลย ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 04:47 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์ เรื่อง รายงานการวิจัย : การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ                         การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล         โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2559 03:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์       เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ         พอเพียงสู่ผู้เรียนโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี         โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์         ตำแหน ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 04:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อรพรรณ ลิ้มไพบูลย์       เรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างงานหนังงสืออิเล็กทรอนิกส์  สำหรับนักเรียน             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         โดย  นางอรพรรณ ...
  ส่ง 7 เม.ย. 2559 05:17 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จันทิมา บู่ทองจันทร์ เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2         โดย  จันทิมา   บู่ทองจันทร์         ตำแหน่ง คร ...
  ส่ง 7 เม.ย. 2559 05:18 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 63 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

 • เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  คลิกเพิ่มข่าว>>
 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา  โรงเรียนบ้านกุดหูลิง  ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมสำหรับนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ข ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2559 23:32 โดย โรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ 1
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. โรงเรียนบ้านห้วยหว้า(เมือง) นำโดยนายประสิทธิ์ ปักเขตานัง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูในโรงเรียน ...
  ส่ง 19 พ.ค. 2559 00:00 โดย โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1
 • บทความไม่มีชื่อ ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  โรงเรียนบ้านกุดหูลิง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ โดยมีนายพจน์  ภิรมกิจ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2559 00:19 โดย โรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ 1
 • สืบสานประเพณีสงกรานต์ 15 เมษายน 2559 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษาโดยท่าน ผอ.สมจิต หาทอง  และคณะครูร่วมสรงน้ำพระ  สรงน้ำผู้สูงอายุ มอบเงินและสิ่งของ  สถานที่ลานกีฬา หมู่ 14 บ ...
  ส่ง 15 เม.ย. 2559 19:30 โดย บ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ เข้าร่วมงาน "วันแห่งเกียรติยศ ’59 ประถมชัยภูมิ 1 "        โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมงาน "วันแห่งเกียรติยศ ’59 ประถมช ...
  ส่ง 27 มี.ค. 2559 10:44 โดย โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านพํฒนาสามัคคี เข้าร่วม "งานวันแห่งเกียรติยศ ปี 2559 " โรงเรียนบ้านพํฒนาสามัคคี เข้าร่วม "งานวันแห่งเกียรติยศ  ปี 2559  "  ที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 จัดขึ้น ในว ...
  ส่ง 24 มี.ค. 2559 21:34 โดย โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ร่วมงานการรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2558         โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมงานการรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ศูนย์พัฒนาค ...
  ส่ง 22 มี.ค. 2559 02:54 โดย โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 258 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage