http://esan67.sillapa.net/
http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/web/amssplus

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 405 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 362 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 672 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • ปรีดา นิตยารส ชื่อ นายปรีดา นิตยารสตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง การพัฒนาชุดก ...
  ส่ง 4 มี.ค. 2561 06:51 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นวพร พรหมสิทธิ์ ชื่อ นางนวพร พรหมสิทธิ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง การพัฒนาการจัดก ...
  ส่ง 4 มี.ค. 2561 06:52 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • การงอกมหัศจรรย์เพาะต้นอ่อนทานตะวันด้วยธูปฤาษี   ชื่อโครงงาน               การงอกมหัศจรรย์  เพาะต้นอ่อนทานตะวันด้วยธูปฤาษีผู้จัดทำโครงงาน          เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มีศักดิ์                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                              เด็กหญิงสิร ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 18:55 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ ชื่อ นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รายงานการใช ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2561 18:42 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พิชิต แก้วสุริวงษ์ ชื่อ ว่าที่ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (คศ.๒) โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภ ...
  ส่ง 10 มี.ค. 2561 06:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นงนุช เอี่ยมรัมย์ ชื่อ นางนงนุช เอี่ยมรัมย์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยกนทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑เรื่อง ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 02:12 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อัญชัญ บุราณ ชื่อ นางอัญชัญ  บุราณตำแหน่ง ครุชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานการใช้หน ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 02:08 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทร สะเริญรัมย์ ชื่อ นายสุนทร  สะเริญรัมย์ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2560 06:36 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 89 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

 • เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  คลิกเพิ่มข่าว>>
 • กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านนางแดด         เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านนางแดด ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและฐานผจญภัย ของลูกเสือสำรองประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยได้รับความร ...
  ส่ง 6 มี.ค. 2561 22:02 โดย โรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1
 • เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ เขต1โดยมีนายปรีชา ไชยนอก รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห ...
  ส่ง 2 มี.ค. 2561 01:58 โดย โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1
 • เปิดบ้านนักอ่าน 61 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนบ้านห้วยหันเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านนักอ่าน 61 "ภาษาดีที่โรงเรียนของหนู"โดยมีนายปรีชา ไชยนอก ร ...
  ส่ง 22 ก.พ. 2561 23:45 โดย โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1
 • "ห่มภูเพื่อน้อง ครั้งที่ 3"       คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนางแดด และชุมชน ร่วมต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดี "ชมรมห่มภูเพื่อน้องครั้งที่ 3" ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 17 ก ...
  ส่ง 19 ก.พ. 2561 23:21 โดย โรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560      เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนางแดดร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมล ...
  ส่ง 19 ก.พ. 2561 21:28 โดย โรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านนางแดดจัดกิจกรรมค่ายอาสา   เมื่อวันที่ 3-4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านนางแดด นำโดย รกน.ผอ.นางเพียรพักตร์ ซ้อนบุญ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 20:53 โดย โรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง จัดค่ายวิชาการติวสอบ O-net ปีการศึกษา2560 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง จัดค่ายวิชาการติวสอบ O-net ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม-วันที่ 2 กุมภาพันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมพร ...
  ส่ง 30 ม.ค. 2561 20:18 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 542 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage