.: นับเวลาถอยหลัง สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 เหลือเวลาอีก :.
 วัน      ชั่วโมง      นาที      วินาที
http://www.utqplus.com/tepeonline/
คู่มือเขียนข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 128 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 128 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

 • สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษาดูงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 คณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษาดูงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ ในวันที่ 5 ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด "กิจรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน" (Zoo Outreach Program) ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การสวนสัตว ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • คณะผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 2 คณะผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำโดยนายธนชน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • คณะผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าคารวะขอพรปีใหม่จากผู้บริหาร สพฐ. เช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูม ...
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 151 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • จันทิมา บู่ทองจันทร์ เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2         โดย  จันทิมา   บู่ทองจันทร์         ตำแหน่ง คร ...
  ส่ง 20 ธ.ค. 2558 05:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จันทิมา เจริญขามป้อม              เรื่อง การพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3         โดย  นางจันทิมา  เจริญขามป ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2558 05:13 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เนาวรัตน์ กาบขุนทด        เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน               เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       โดย นางเนาวรัตน์  กาบขุนทด ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2558 04:56 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ถนอมจิต อินทอง     เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1        โดย นายถนอมจิต  อินทอง         ตำแหน่ง ผ ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2558 02:31 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 59 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 233 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage