http://www.chaiyaphum1.go.th/sobkru
http://esan65.sillapa.net/sp-cpm1/
http://www.utqplus.com/tepeonline/
คู่มือเขียนข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 90 รายการ ดูเพิ่มเติม »

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

 • เชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม " การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ"    สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ " รายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
  ส่ง 30 ก.ย. 2558 02:31 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • เชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม    ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดฝึกอบรมบุคลากร  จำนวน 24 หลักสูตร แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 30 ก.ย. 2558 02:25 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • คัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซี่ยน      สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศคัดเลือกผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซี่ยน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
  ส่ง 30 ก.ย. 2558 02:04 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • สกสค.จังหวัดชัยภูมิ หยุดทำการ 24 - 28 กันยนยน 58    สกสค.จังหวัดชัยภูมิประกาศหยุดทำการระหว่างวันที่ 24 - 28  กันยายน 58 รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 23 ก.ย. 2558 01:26 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • มูลนิธิช่วยครูฯ ขอรับบริจาคเงิน    ด้วย มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย  เชิญชวนบริจาคเงินเข้าสมทบมูลนิธิฯ  รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้
  ส่ง 23 ก.ย. 2558 00:53 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 87 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 91 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ดูกิจกรรมทั้งหมด>>

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • เนาวรัตน์ กาบขุนทด        เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน               เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       โดย นางเนาวรัตน์  กาบขุนทด ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2558 23:09 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ถนอมจิต อินทอง     เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1        โดย นายถนอมจิต  อินทอง         ตำแหน่ง ผ ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2558 02:31 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ขันทอง เด่นพันธ์       เรื่อง ผลงานเชิงประจักษ์ / น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกิจกรรม              การเรียนการสอน เรื่อง “ปั่นเพื่อแม่” (Bike for mom)        โดย นายขันทอง เด่นพันธ์         ตำแหน ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2558 23:49 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ทิพย์วรรณ สุนนท์       เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เพื่อนบ้าน (Neighbors) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีท ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2558 19:03 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วิทยา เดชเจริญ       เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาประกอบภาพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         โดย นายว ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2558 04:07 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วราพร ชนะศักดิ์             เรื่อง รายงานการพัฒนาการแต่งบทร้อยกรองโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกลอนสี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4         โดย นางวราพร  ชนะศักดิ์         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ         โรงเร ...
  ส่ง 5 พ.ค. 2558 23:40 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 57 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ผลงานวิชาการทั้งหมด>>

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 164 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ดูกิจกรรมทั้งหมด>>

Fanpage