นายนิวัฒน์ แก้วเพชร

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

นายมงคล นกชัยภูมิ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นายจักรพงษ์ สายโส

นิติกรปฏิบัติการ

นางพันธ์ธิวา นกชัยภูมิ

ครูพี่เลี้ยงฯ ช่วยราชการ

สพป.ชย. เขต ๑