การประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด กลุ่มเมือง 3

คณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด กลุ่มเมือง 3 นำโดยนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ จัดประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ กลุ่มเมือง 3 ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการบริหารสหกรณ์ฯ มีนายสานิตย์ พลศรี ผอ.สก.สค.ชัยภูมิ/นายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจ.ชัยภูมิ/นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ ข้าราชการบำนาญ /อดีต ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 และสมาชิกสังกัดสพป.ชัยภูมิ เขต 1,สก.สค.,สสช.,ศธ.จ.,สอ.ชัยภูมิ จำกัด เข้าร่วมประชุมฯ รวม 158 คน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 และสมาชิกสหกรณ์หน่วยพิเศษ จำนวน 186 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563