แสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดร่ายรำไหว้ครูและทักษะมวยไทยฯ และการแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ ประจำปี 2563  

 วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโนนถาวร ,บ้านราษฎร์บำรุง,และโรงเรียนบ้านหัวนาคำ 

       ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  จากการประกวดร่ายรำไหว้ครูและทักษะมวยไทย  ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  ในงานมหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม    โดยโรงเรียนบ้านโนนถาวร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ และโรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2

      และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ,รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ ประจำปี 2563  ประเภท DUO  รุ่นอายุ 10-13 ปี  จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563  ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารนิมิบุตร  สนามกีฬาแห่งชาติ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร   โดยโรงเรียนบ้านโนนถาวร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 , โรงเรียนราษฎร์บำรุง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และโรงเรียนบ้านหัวนำคำ ได้รับรางวัลชมเชย

      ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนถาวร ที่เข้าแข่งขันฯ ได้แก่ ด.ช.นครินทร์  ใจเร็ว  ชั้น ป.5  และ ด.ช.สุรกาญจน์  นามวงษา ชั้น ป. 5 ,นายวีรศักดิ์  อุ่นศิริ   ครูผู้ฝึกสอน,นักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุงที่เข้าแข่งขันฯ  ได้แก่ ด.ช.นพดล  อุบล ชั้น ป. 4 และ  ด.ช.ธีระวัฒน์  ผลไธสง  ชั้น ป. 5 ,นางอ้อมใจ  อุ่นศิริ  ครูผู้ฝึกสอน ,นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวนาคำ ที่เข้าแข่งขันฯ ได้แก่ ด.ช.ณัฐดนัย  พลเดชา  ชั้น ป. 3  และ ด.ช. ธีรเมธ  คุณราช  ชั้น ป. 3 และ นายไกรลาศ  ประสงค์ศิลป์   ครูผู้ฝึกสอน 

      ซึ่งนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้มอบเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนละ 1,000 บาท