แสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดร่ายรำไหว้ครูและทักษะมวยไทยฯ และการแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ ประจำปี 2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโนนถาวร ,บ้านราษฎร์บำรุง,และโรงเรียนบ้านหัวนาคำ

ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดร่ายรำไหว้ครูและทักษะมวยไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในงานมหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยโรงเรียนบ้านโนนถาวร ได้รับรางวัลชนะเลิศ และโรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2

และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ,รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ ประจำปี 2563 ประเภท DUO รุ่นอายุ 10-13 ปี จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนบ้านโนนถาวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 , โรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และโรงเรียนบ้านหัวนำคำ ได้รับรางวัลชมเชย

ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนถาวร ที่เข้าแข่งขันฯ ได้แก่ ด.ช.นครินทร์ ใจเร็ว ชั้น ป.5 และ ด.ช.สุรกาญจน์ นามวงษา ชั้น ป. 5 ,นายวีรศักดิ์ อุ่นศิริ ครูผู้ฝึกสอน,นักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุงที่เข้าแข่งขันฯ ได้แก่ ด.ช.นพดล อุบล ชั้น ป. 4 และ ด.ช.ธีระวัฒน์ ผลไธสง ชั้น ป. 5 ,นางอ้อมใจ อุ่นศิริ ครูผู้ฝึกสอน ,นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวนาคำ ที่เข้าแข่งขันฯ ได้แก่ ด.ช.ณัฐดนัย พลเดชา ชั้น ป. 3 และ ด.ช. ธีรเมธ คุณราช ชั้น ป. 3 และ นายไกรลาศ ประสงค์ศิลป์ ครูผู้ฝึกสอน

ซึ่งนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้มอบเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนละ 1,000 บาท