เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 181 ราย ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ