เปิดโครงการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ (PA3)

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ (PA3) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน 21 ราย ได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษารอบ 6 เดือน ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน และรับการนิเทศ ติดตามจากคณะกรรมการฯ