เปิดโครงการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ (PA3)

     วันที่ 17 สิงหาคม 2563   นายธนชน   มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ (PA3) ประจำปีการศึกษา 2563   โดยผู้บริหารสถานศึกษาใหม่  จำนวน 21 ราย ได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษารอบ 6 เดือน ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน และรับการนิเทศ ติดตามจากคณะกรรมการฯ