เปิดป้ายอาคาร "อนุสรณ์ 50 ปี ปัทมาวดีอนุบาลชัยภูมิ"

           นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ “อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ปัทมาวดีอนุบาลชัยภูมิ”   ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563