เปิดป้ายอาคาร "อนุสรณ์ 50 ปี ปัทมาวดีอนุบาลชัยภูมิ"

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ “อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ปัทมาวดีอนุบาลชัยภูมิ” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563