เปิดการแข่งขันกีฬากรีฑา ศูนย์ฯ บ้านเล่านาเสียว  ประจำปีการศึกษา 2563

 วันที่ 9 ธันวาคม 2563  นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการแข่งขันกีฬากรีฑา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเล่านาเสียว ประจำปีการศึกษา 2563  ณ สนามกีฬาโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี/มีสุนทรียภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน/นักเรียนภายในศูนย์ ฯ