เปิดการแข่งขันกีฬากรีฑา ศูนย์ฯ บ้านเล่านาเสียว ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการแข่งขันกีฬากรีฑา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเล่านาเสียว ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี/มีสุนทรียภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน/นักเรียนภายในศูนย์ ฯ