เปิดการประชุม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอภักดีชุมพล

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอภักดีชุมพล จัดกิจกรรม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอภักดีชุมพล” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับฟังนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อนำความรู้ประสบการณ์มาใช้พัฒนางานอย่างมีคุณภาพส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “ถอดบทเรียนอันยิ่งใหญ่จากใจธนชน”