เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 23 กันยายน 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2563 นี้ เพื่อชี้แจง วางแผนและมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้คณะกรรมการฯ แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ