เตรียมความพร้อมส่งมอบอาคารโรงอาหาร(หลังที่ 117)“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” 

วันที่ 7 ตุลาคม 2563  นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อดูแลการเตรียมความพร้อมการส่งมอบอาคารโรงอาหาร (หลังที่ 117) โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ณ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง ซึ่งจะมีพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารดังกล่าว ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563