กิจกรรม  “เดิน-วิ่ง ชัยภูมิมินิมาราธอน 2020” โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์

 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับฟังการนำเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรม “เดิน - วิ่ง ชัยภูมิมินิมาราธอน 2020” จากนายนิมิตร ฝาชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ รกน.ผอ.โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)  ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันที่ 13 ธันวาคม 2563  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการประทีปเด็กไทยโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยฯ ส่งเสริมการออกกำลังกายและประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้มอบเสื้อ“เดิน - วิ่ง ชัยภูมิมินิมาราธอน 2020” ให้แก่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อีกด้วย