สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ต้อนรับบุคลากรใหม่

 นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายมงคล  นกชัยภูมิ  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับนายจักรพงษ์  สายโส   ครูโรงเรียนบ้านนารี อ.หนองบัวแดง ซึ่งโอนมาดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมายและคดี  .ในวันที่ 22 กันยายน 2563   โดยมี ผอ.โรงเรียน/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนารี  ร่วมเดินทางมาส่งตัว ณ ห้องประชุม 1   ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น