สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ต้อนรับบุคลากรใหม่

นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายศักดิ์สว่าง สายโส รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายมงคล นกชัยภูมิ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับนายจักรพงษ์ สายโส ครูโรงเรียนบ้านนารี อ.หนองบัวแดง ซึ่งโอนมาดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมายและคดี .ในวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยมี ผอ.โรงเรียน/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนารี ร่วมเดินทางมาส่งตัว ณ ห้องประชุม 1 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น