ศึกษาดูงาน “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา"  New Normal School 2020

     นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  New Normal School 2020”  ในวันที่ 7  กันยายน 2563  ณ สำนักงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี