ศึกษาดูงาน “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา" New Normal School 2020

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา New Normal School 2020” ในวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ สำนักงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี