ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ม.ราชภัฎชัยภูมิ ประจำปี 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ม.ราชภัฎชัยภูมิ ประจำปี 2563 โดยมอบเงินบริจาคซึ่งสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมอนุโมทนาบุญจำนวน 10,000 บาท ให้แก่ รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิบการบดี ม.ราชภัฎชัยภูมิ เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดสำรอง บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ