ร่วมการสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี  “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”

วันที่ 10 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี ทรงดำรัสเปิดงานและปาฐกถาพิเศษการสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี  “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (Zoom) โดยนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เข้าร่วมการสัมมนาฯ  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ