ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉินและศูนย์หัวใจ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ เฮือนคำมุ อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 (เป็นการส่วนพระองค์) โดยนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายอภิชาติ พรหมฝาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้เข้าร่วมรับเสด็จฯ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ