ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ,ผู้รับผิดชอบโครงการ,ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่ จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1-3 และ สพม.เขต 30 เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานฯ เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน Stan Alone คุณภาพสูง และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง