ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วย ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ,นายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ,ผู้รับผิดชอบโครงการ,ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่  จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1-3 และ สพม.เขต 30   เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานฯ  เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียน Stan Alone คุณภาพสูง และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง