ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ

นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการและคณะผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุมแสงคูเมือง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”,โครงการ “นั่งสบาย คลายทุกข์” มอบความสุขแก่ผู้ยากไร้, หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.,คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย อ.หนองบัวแดง โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.ชัยภูมิ ทำพิธีเปิดโครงการฯ ประชาชน จิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจระดับอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมฯ