ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  บำรุงรักษา ถนนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมกราคม 2564

วันที่ 22 มกราคม 2563  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนางวนิดา  สุนคร  ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะ  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  บำรุงรักษา ถนนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมกราคม 2564   “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ”ณ บริเวณหน้าทรัพย์มณีรีสอร์ทถึงทางแยกหน้า ม.ราชภัฎชัยภูมิ  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สวยงามเป็นระเบียบและสมพระเกียรติ