ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำรุงรักษา ถนนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมกราคม 2564

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนางวนิดา สุนคร ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำรุงรักษา ถนนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมกราคม 2564 “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ”ณ บริเวณหน้าทรัพย์มณีรีสอร์ทถึงทางแยกหน้า ม.ราชภัฎชัยภูมิ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สวยงามเป็นระเบียบและสมพระเกียรติ