ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  นางวนิดา  สุนคร  ผอ.กลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ  เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหารสถานศึกษา/ครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยต้อนนาฝาย  ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำรุงรักษาถนนเฉลิมพระเกียรติฯ “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  จังหวัดชัยภูมิ”  ณ  บริเวณหน้าทรัพย์มณีรีสอร์ท – ทางแยกเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  ซึ่งเป็นส่วนที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สวยงามเป็นระเบียบและสมพระเกียรติ