การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. จำนวน 26 ราย ณ ห้องประชุม 1 โดยมีนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้การปฐมนิเทศ/แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุฯ และเจ้าหน้าที่ให้คำชี้แจงแนะนำในการจัดทำเอกสาร ก.พ.7 และอื่น ๆ ก่อนไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุฯ ต่อไป