การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศ  ครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

       วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   รับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  สังกัด สพฐ.  จำนวน 26 ราย  ณ ห้องประชุม 1  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ให้การปฐมนิเทศ/แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุฯ และเจ้าหน้าที่ให้คำชี้แจงแนะนำในการจัดทำเอกสาร ก.พ.7 และอื่น ๆ ก่อนไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่   ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุฯ ต่อไป