รับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งฯ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 7 ราย 7 วิชาเอก โดยนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยให้โอวาท ก่อนส่งไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ/นาฎศิลป์ ,กุดตุ้มสามัคคีวิทยา/คณิตศาสตร์,บ้านห้วยหมากแดง/ภาษาอังกฤษ,บ้านโนนแดง/คอมพิวเตอร์,บ้านหนองปล้อง/วิทยาศาสตร์,อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง/ศิลปะและบ้านกุดชุมแสง/ปฐมวัย