รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และสนับสนุนกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ        

นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และนายสมัต  อาบสุวรรณ์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมรับมอบเงินสด รวมจำนวน 3,000 บาท จากนางสาวจรรยาลักษณ์  ดีกันกง  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องทำงาน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ซึ่งบริจาคสบทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 1,000 บาท เพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และสนับสนุนกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  ให้แก่ทีมนักกีฬาฟุตบอลและทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอล ทีมละ 1,000 บาท