รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และสนับสนุนกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และนายสมัต อาบสุวรรณ์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมรับมอบเงินสด รวมจำนวน 3,000 บาท จากนางสาวจรรยาลักษณ์ ดีกันกง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องทำงาน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งบริจาคสบทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 1,000 บาท เพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และสนับสนุนกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ให้แก่ทีมนักกีฬาฟุตบอลและทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอล ทีมละ 1,000 บาท