รับมอบอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ.เขต1ฯ

วันที่ 26 มีนาคม 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบเงินบริจาคจากศูนย์ฯบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญมอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ.เขต1 จำนวน 10,0 00 บาท..และสนับสนุนการสร้างรั้ว สพป.ชัยภูมิ เขต1 จำนวน 3,000บาท  โดยมีนายไชโย  กล้ารมราน ประธานศูนย์ฯ และผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์ฯ เป็นตัวแทนมอบ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว