มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง การกุศล “ลาดไทรงามชวนวิ่งเพื่อน้อง” ปีการศึกษา 2563   

วันที่ 4  ธันวาคม 2563  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบเงินจำนวน 1,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง การกุศล “ลาดไทรงามชวนวิ่งเพื่อน้อง” ปีการศึกษา 2563  เพื่อต่อเติมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านลาดไทรงามในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563  นี้   ซึ่งนางสาวอรทัย  มุทาพร  ผอ.โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม ได้มอบเสื้อที่ระลึกให้แก่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ด้วย