ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พบเพื่อนครู อ.บ้านเขว้า& อ. คอนสวรรค์

วันที่ 27  พฤศจิกายน  2563  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (คณะรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย) และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประชุมสัญจรพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ อ.บ้านเขว้า (ภาคเช้า) ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า และในพื้นที่ อ.คอนสวรรค์ (ภาคบ่าย) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยฯ  เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน 4 มิติการขับเคลื่อน (โอกาสทางการศึกษา (Opportunity),ประสิทธิภาพ (Performance),การเรียนรู้ (Learning) ,ความปลอดภัย (Bully) ซึ่งผู้เรียนคือเป้าหมายสูงสุด  พร้อมขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน เป็นพลังในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เดินสู่เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน