ส่งมอบอาคารโรงอาหาร หลังที่ 117  โครงการ“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

วันที่  8 ตุลาคม 2563  นายสุรเดช  เธียไพรัตน์  กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  พร้อมคณะ  ส่งมอบอาคารโรงอาหาร (หลังที่ 117) ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง โดยใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 1,000,000 บาท  มีนายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  กล่าวรับมอบและกล่าวขอบคุณคณะที่มาส่งมอบฯ,นายสมัต  อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ,นายบุญสืบ  คงแสง  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง กล่าวรายงานและมอบผลิตภัณฑ์ประจำชุมชนให้กับคณะ  ซึ่งพิธีส่งมอบอาคารดังกล่าวโดยการตัดริบบิ้นเปิดอาคาร/พระสงค์เจริญมงคลคาถาพร้อมบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับประธาน/แขกVIP/คุณครูและนักเรียน หลังจากนั้นประธานและแขกผู้มีเกียรติเดินเยี่ยมชมอาคารโรงอาหาร/ร่วมกันตักอาหารกลางวันให้นักเรียนและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน