ส่งมอบอาคารโรงอาหาร หลังที่ 117 โครงการ“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมคณะ ส่งมอบอาคารโรงอาหาร (หลังที่ 117) ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง โดยใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 1,000,000 บาท มีนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวรับมอบและกล่าวขอบคุณคณะที่มาส่งมอบฯ,นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ,นายบุญสืบ คงแสง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง กล่าวรายงานและมอบผลิตภัณฑ์ประจำชุมชนให้กับคณะ ซึ่งพิธีส่งมอบอาคารดังกล่าวโดยการตัดริบบิ้นเปิดอาคาร/พระสงค์เจริญมงคลคาถาพร้อมบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับประธาน/แขกVIP/คุณครูและนักเรียน หลังจากนั้นประธานและแขกผู้มีเกียรติเดินเยี่ยมชมอาคารโรงอาหาร/ร่วมกันตักอาหารกลางวันให้นักเรียนและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน