ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนบ้านกุดหูลิง และโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม อ.บ้านเขว้า เพื่อให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน