ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบนโยบายการทำงานแก่บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบนโยบาย/แนวทางการทำงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ เพื่อขับเคลื่อนวางแผนโครงการในการทำงานร่วมกัน โดยภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำคือการกำหนดทิศทาง นโยบายและแผนปฏิบัติการ เมื่อได้นโยบายทิศทางและแผนปฏิบัติการแล้ว จะออกพบปะเพื่อนครู 100 %