การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดกวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ มีนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ,ผู้แทนจาก ธกส.จ.ชัยภูมิ,ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1,เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทุนหมุนเวียนฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1-3 และ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 1 ราย,สังกัด สพม.ชัยภูมิ จำนวน 4 ราย กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)