การประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1

นายนิวัฒน์   แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ในวันที่ 23  พฤศจิกายน 2563  ณ  ห้องประชุม 1   เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ/แจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและอื่น ๆ รวมทั้งขอความร่วมมือคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมโครงการ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู  ครั้งที่  1  ซึ่งจะสัญจรไปยังจุดต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง  5 อำเภอ ในวันที่ 26-27 ,30 พฤศจิกายน 2563  นี้