การประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ/แจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและอื่น ๆ รวมทั้งขอความร่วมมือคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมโครงการ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1 ซึ่งจะสัญจรไปยังจุดต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 5 อำเภอ ในวันที่ 26-27 ,30 พฤศจิกายน 2563 นี้