ประชุมคณะกรรมการสนามสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 “

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายศักดิ์สว่าง สายโส รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งเป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบ”การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 “ สนามสอบที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ และสนามสอบที่ 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันฯ 8,573 คน รวม 7 สนามสอบ การประชุมฯ ในครั้งนี้มีนายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมชี้แจงฯ