ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันที่ 5  กุมภาพันธ์  20564  เวลา 09.30 น.  นายสมัต  อาบสุวรรณ์   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุม”คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา”  ณ ห้องประชุม 1  เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. จำนวน 17 โรงเรียน โดยมีกำหนดการออกนิเทศฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564  นี