ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 20564 เวลา 09.30 น. นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุม”คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา” ณ ห้องประชุม 1 เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. จำนวน 17 โรงเรียน โดยมีกำหนดการออกนิเทศฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 นี