ารประกวด OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 

วันที่ 26 มีนาคม 2564สพป.ชย.1 จัดการประกวด OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการประกวดฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ