นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวนาคำคว้ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์  ครั้งที่ 1 Thailand Robot & Robotic Olypiad 2020 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวนาคำ อ.หนองบัวแดง  ซึ่งคว้ารางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์  ครั้งที่ 1 Thailand Robot & Robotic Olypiad 2020 ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  ในระหว่างวันที่  20-22 พฤศจิกายน  2563  ดังนี้  

1. รางวัลชนะเลิศ  หุ่นยนต์ชกมวย Robot Boxing Competition  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-3

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 หุ่นยนต์ไต่ราว Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ

   1. เด็กชายธีรภัทร์  ลาภมาก ชั้น ม.2

   2. เด็กชายรัฐภูมิ  ขวัญยืน  ชั้น ม.3

3. รางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์ปีนบันได Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หุ่นยนต์ไตรกีฬา Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3

นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ

   1. เด็กชายภานุวัฒน์  แสนบุตร ชั้น ม.2

   2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พรมเสน  ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกสอน นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์ และนายวชิรวิชญ์  นานอก

ผู้อำนวยการทีม/ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุรารักษ์  ลอยเมฆ