นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวนาคำคว้ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 Thailand Robot & Robotic Olypiad 2020

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวนาคำ อ.หนองบัวแดง ซึ่งคว้ารางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 Thailand Robot & Robotic Olypiad 2020 ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์ชกมวย Robot Boxing Competition ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 หุ่นยนต์ไต่ราว Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ

1. เด็กชายธีรภัทร์ ลาภมาก ชั้น ม.2

2. เด็กชายรัฐภูมิ ขวัญยืน ชั้น ม.3

3. รางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์ปีนบันได Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หุ่นยนต์ไตรกีฬา Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3

นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ

1. เด็กชายภานุวัฒน์ แสนบุตร ชั้น ม.2

2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ พรมเสน ชั้น ม.2

ครูผู้ฝึกสอน นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์ และนายวชิรวิชญ์ นานอก

ผู้อำนวยการทีม/ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุรารักษ์ ลอยเมฆ