วันที่ 11 สิงหาคม 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยทีมบริหาร(รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วย) และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับดร.ลัดดา  ท่าพริก รองผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทนผอ.สพป.ตราด,นายวิชชา  คุรุปิติ  รอง ผอ.สพป.ตราดและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด  ณ  ห้องประชุม  1  ซึ่งเข้าศึกษาดูงานโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาโดยแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานด้านการนิเทศการศึกษา  เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามกระบวนการนิเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น