วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหาร(รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วย) และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับดร.ลัดดา ท่าพริก รองผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทนผอ.สพป.ตราด,นายวิชชา คุรุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราดและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด ณ ห้องประชุม 1 ซึ่งเข้าศึกษาดูงานโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาโดยแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานด้านการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามกระบวนการนิเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น