การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “การดำเนินงานลูกเสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1”

          นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นำโดยนายเจนภพ  ชัยวรรณ   รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  และคณะ รวม 16 คน  ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “การดำเนินงานลูกเสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ” ในวันที่  24 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุม 1