ตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบสภาพอาคารเรียนชำรุด

วันที่  24  พฤศจิกายน  2563  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายอภิชาติ  พรมฝาย  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบสภาพอาคารเรียนที่ชำรุด ณ โรงเรียนนาฝายวิทยา และโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชันฯ