คารวะ ผวจ.ชัยภูมิ และรอง ผวจ.ชัยภูมิ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ… นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าคารวะนายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.ชัยภูมิ และนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.ชัยภูมิ เนื่องในโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1