คารวะ ผวจ.ชัยภูมิ และรอง ผวจ.ชัยภูมิ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00  น. ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ… นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าคารวะนายกอบชัย  บุญอรณะ  ผวจ.ชัยภูมิ และนายภูมิสิทธิ์  วังคีรี รอง ผวจ.ชัยภูมิ  เนื่องในโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1